Tarieven

Onze tarieven houden rekening met zowel directe als indirecte tijd.

Opstartconsultatie: 48 euro per uur

Vervolgconsultatie: 21 euro per 1/2 uur

Er bestaan geen wettelijke tarieven voor consultaties bij een diëtiste, tenzij er een terugbetaling is via het RIZIV (cfr. hieronder).  Voor alle andere consulten, waarbij er geen tussenkomst is van het RIZIV) hanteren wij ook dezelfde tarieven.

Voedingsadvies terugbetaald via het Riziv

Diabetes:

Er is tussenkomst van het RIZIV voor dieetadvies bij een erkende diëtist, voor patiënten in het voortraject diabetes (ter vervanging van de diabetespas) of zorgtraject , mits voorschrift van de huisarts. Dit gaat over 2 consulten van 30 minuten per kalenderjaar.

Bijkomend heeft sinds 1 mei 2018 een subdoelgroep van het voortraject recht op terugbetaling voor diabeteseducatie bij een erkende diëtiste of diabeteseducator, mits voorschrift van de huisarts.
Dit geldt voor patiënten met diabetes type 2 van 15-69 jaar én een BMI>30 en/of arteriële hypertensie, waarvoor de huisarts de nomenclatuur 102852 toepast.
Zij hebben recht op 4 diabeteseducatieverstrekkingen van 30 minuten per kalenderjaar.

 

Chronisch nierlijden: Terugbetaling van 2 tot 4 consultaties per kalenderjaar.

Voor meer informatie kan u terecht op de site, www.zorgtraject.be

Diabeteseducatie bij diabeteseducator (Sylke)

Personen met diabetes type 2 die een insulinetherapie volgen met 1 of 2 injecties, kunnen een zorgtraject afsluiten met hun huisarts. Hierdoor worden de diabeteseducaties terugbetaald, indien voorgeschreven door de huisarts. Bij de start van een zorgtraject (na advies van de huisarts en diabetesspecialist) zijn er 5 educaties (van 30 minuten) verplicht bij een erkend diabeteseducator. Bijkomende educaties zijn mogelijk. Na de opstart heb je jaarlijks recht op 2 terugbetaalde consultaties van 30 minuten per kalenderjaar.

Terugbetalingen mutualiteiten

De meeste mutualiteiten voorzien een terugbetaling van een aantal consultaties bij een erkende diëtist. Het nodige attest is verkrijgbaar bij uw plaatselijke mutualiteit of kan u afdrukken van hun website.

Christelijke mutualiteiten: www.cm.be

Socialistische mutualiteiten: www.socmut.be

Onafhankelijk ziekenfonds: www.onafhankelijkziekenfonds.be

Partena: www.partena-ziekenfonds.be

Euromut: www.euromut.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds: www.vnz.be

Voordrachten

150 euro voor 2uur.

Kilometervergoeding aan 0.36 euro/km

Het onderwerp kan in onderling overleg vastgelegd worden.