Tarieven

Onze tarieven houden rekening met zowel directe als indirecte tijd.

Opstartconsultatie: 58 euro per uur

Vervolgconsultatie: 24 euro per 1/2 uur

Voedingsadvies terugbetaald via het Riziv

Er is tussenkomst van het RIZIV voor dieetadvies bij een erkende diëtist voor:

Diabetes: Voor diabetespatiënten in het voortraject of zorgtraject , mits voorschrift van de huisarts.

Chronisch nierlijden: Terugbetaling van 2 tot 4 consultaties per kalenderjaar, afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt.

Obesitas bij kinderen: Terugbetaling voor een traject van 2 jaar.

Vraag gerust of je hiervoor in aanmerking komt.

Terugbetalingen mutualiteiten

De meeste mutualiteiten voorzien een terugbetaling (niet riziv) van een aantal consultaties bij een erkende diëtist. Het nodige attest is verkrijgbaar bij uw plaatselijke mutualiteit of kan u afdrukken van hun website.

Christelijke mutualiteiten: www.cm.be

Socialistische mutualiteiten: www.solidaris-vlaanderen.be

Onafhankelijk ziekenfonds: www.onafhankelijkziekenfonds.be

Partena: www.partena-ziekenfonds.be

Euromut: www.euromut.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds: www.vnz.be

Voordrachten

150 euro voor 2uur.

Kilometervergoeding aan 0.36 euro/km

Het onderwerp kan in onderling overleg vastgelegd worden.